FANDOMДокументи Громадської ради з питань інформаційного суспільства:
Проект МеморандумуПроект ПоложенняПротокол від 4 квітня 2013


ПОЛОЖЕННЯ (проект)

про Громадську раду з питань інформаційного суспільства

1. Громадська рада з питань інформаційного суспільства (далі — Рада) є самоврядним консультативно-дорадчим та ініціативним органом для формування узгодженої позиції та вираження консолідованих суспільних інтересів.

У своїй діяльності Рада керується Конституцією і законами України (у тому числі Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»), актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, здоровим глуздом, а також цим Положенням.

Рада не має статусу юридичної особи.

2. Мета створення Ради полягає у:

 • сприянні підвищенню ефективності державної політики у сфері інформаційного суспільства (ІС), створенню прозорих правил гри на ринку та належних умов для залучення інвестицій і захисту підприємництва;
 • досягнення узгодженої та консолідованої позиції асоціацій підприємців та громадських організації з питань ІС (телекомунікацій, інформатизації та ІКТ) в Україні; активному донесенні цієї консолідованої позиції до органів державної влади та всіх суб’єктів ринку та досягненні ситуації, коли ця позиція береться до уваги при прийнятті відповідних рішень;
 • налагодженні взаємодії між органами державної влади, підприємствами та громадськими організаціями з питань ІС, постійний аналіз впливу регуляторних актів на розвиток ІС;
 • консолідація зусиль асоціацій підприємств, громадських організацій та державних органів на перетворенні індустрії ІКТ на системну базу та найважливіший чинник соціально-економічної трансформації країни, створення ефективної економіки, розвитку громадянського суспільства і демократизації української держави, європейської інтеграції України;
 • сприянні якнайшвидшому переходу до нової європейської концепції побудови ІС.

3. Склад Ради формується виходячи із наступних принципів:

 • Рада об'єднує представників провідних асоціацій підприємців та громадських організації, які працюють у сфері ІС, а також визнаних експертів у цій сфері;
 • умовою членства в Раді є активна підтримка ініціатив Ради, віповідаючих завданням Ради;
 • кожен член Ради має один голос в принятті рішень;

4. Основними завданнями Ради є:

 • досягнення узгодженої та консолідованої суспільної позиції у сфері ІС;
 • розроблення проектів, проведення експертизи та громадського обговорення проектів законодавчих та інших нормативно-правових і нормативно-технічних актів з питань ІС, з метою підвищення ефективності державного управління у цій сфері,
 • проведення експертизи та громадського обговорення державних програм у сфері ІС;
 • вжиття заходів для забезпечення органів виконавчої влади, до повноважень яких належить здійснення державної політики у сфері ІС, необхідною та об'єктивною інформацією;
 • моніторинг розвитку індустрії ІКТ та ІС в Україні, надання експертної допомоги у вирішенні проблемних ситуацій;
 • активне висвітлення практичних результатів роботи Ради у ЗМІ

5. Рада для реалізації покладених на неї завдань має право:

 • ознайомлюватись з проектами нормативно-правових актів, що мають вплив на сферу ІС та діяльність суб'єктів господарської діяльності у цій сфері; офіційно подавати до розробників узгоджені зауваження та пропозиції щодо цих документів;
 • залучати до роботи спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів для розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю;
 • безоплатно одержувати у встановленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для її роботи
 • для вирішення покладених на неї завдань взаємодіяти з відповідними комітетами Верховної Ради України, структурними підрозділами Кабінету Міністрів України, іншими органами виконавчої влади, міжнародними та національними урядовими і громадськими організаціями, галузевими асоціаціями підприємств, підприємствами, установами, організаціями.

6. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться відповідно до Регламенту. Регламент роботи Ради визначається самою Радою. Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів.

7. Рада досягатиме мети своєї діяльності на засадах відкритої та прозорої, публічної діяльності з використанням всіх можливих методів у відповідності до Конституції та чинного законодавства України.

8. Рішення Ради щодо експертизи проектів законодавчих та інших нормативних актів мають враховуватися при прийнятті таких актів.

Див. також Редагувати

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Відвідайте інші вікіпроекти на Вікія!

Випадкова вікі