FANDOM


Міністерство освіти і науки України

01135, м. Київ, проспект Перемоги ,10 Тел.486-24-42, Факс 236-10-49 ministry@mon.gov.ua

Телефонний довідник Редагувати

Станом на лютий 2012, джерело: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/pro-ministerstvo/telefonnij-dovidnik

Керівництво

 • ТАБАЧНИК Дмитро Володимирович — Міністр — 226-26-61
 • СУЛІМА Євген Миколайович — Перший Заступник Міністра — 226-26-71
 • ЖЕБРОВСЬКИЙ Борис Михайлович — Заступник Міністра — 236-60-08 226-32-90
 • КУЛІКОВ Петро Мусійович - Заступник Міністра – керівник апарату 236-20-96 226-31-82

Департамент управління справами Редагувати

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ Олег Віталійович Директор департаменту 486 -15-75 236-50-29 т/ф

Відділ документального забезпечення

 • ПОСЛАВСЬКИЙ Іван Володимирович Заступник директора департаменту – начальник відділу 486 -79-07
 • АНТОНЮК Наталія Іванівна Головний спеціаліст 486 -77-63

Відділ організаційної роботи

 • ВАСЕЧКО Тетяна Костянтинівна Начальник відділу 486 -78-36

Архів (вул. Довженко, 3)

 • КОНОТОВСЬКА Алла Анатоліївна Головний спеціаліст 456-74-27

Відділ матеріально-технічного забезпечення

 • АМРУЗОВ Мераб Татікович Начальник відділу 486-29-42

Відділ управління державним майном та підприємствами

 • ЗАПОЛЬСЬКА Наталія Михайлівна Начальник відділу 486-21-40

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Редагувати

ЄРЕСЬКО Олег Вікторович Директор департаменту 486 -10-38

Відділ дошкільної та початкової освіти

 • ПАНАСЮК Тамара Вікторівна Заступник директора департаменту - начальник відділу 486-75-50

Відділ взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування

 • БУДЕННА Ірина Миколаївна Заступник директора департаменту - начальник відділу 486-26-34

Відділ інклюзивної освіти та інтернатних закладів

 • ШИНКАРЕНКО Віра Іванівна Начальник відділу 486-28-49

Відділ експериментальної педагогіки та управління освітою

Відділ змісту середньої освіти та освіти національних меншин

 • БЄСКОВА Наталія Володимирівна Начальник відділу 486-10-83

Департамент професійно-технічної освіти Редагувати

вул.Хрещатик, 22

СУПРУН В'ячеслав Васильович Директор департаменту 278-77-57

Відділ взаємодії з соціальними партнерами та виробництвом (вул. Хрещатик, 22)

 • КАРБИШЕВА Вікторія Оттівна Заступник директора департаменту – начальник відділу 278-75-80

Відділ змісту та організації навчального процесу (вул. Хрещатик, 22)

 • ЛУЦЬКА Алла Володимирівна Начальник відділу 279-92-01

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

 • СЕРЕДНИЦЬКА Алла Дмитрівна Начальник відділу 486-15-35

Відділ захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення

 • ВАСІЛЕВСЬКИЙ Олександр Миколайович Начальник відділу 486-16-49

Департамент вищої освіти Редагувати

 • БОЛЮБАШ Ярослав Якович - Директор департаменту - 486-73-34, т/ф.486-76-23
 • КОРОВАЙЧЕНКО Юрій Миколайович Заступник директора департаменту 486-78-38

Відділ інформаційно-аналітичної роботи

 • ФОМЕНКО Микола Миколайович - Заступник директора департаменту – начальник відділу 486-13-16

Відділ гуманітарної освіти

 • ХРАПАТИЙ Сергій Вікторович - Начальник відділу - 236-12-24

Відділ педагогічної та післядипломної освіти

 • БОНДАРЕНКО Сергій Іванович - Начальник відділу - 486-77-77

Відділ природничої та технічної освіти

 • ГУЛО Володимир Леонідович - Начальник відділу - 486-78-48

Сектор міжнародних освітніх проектів

 • ГАРМАШ Анатолій Анатолійович - Завідувач сектором - 486-16-51

Сектор спеціальної освіти

 • ЄВИЧ Юрій Володимирович Завідувач сектором 486-27-21

Сектор підготовки молодших спеціалістів

 • КАРПЕНКО Євген Анатолійович Завідувач сектору 236-12-97

Департамент роботи з персоналом та керівними кадрами Редагувати

 • НЕКРАССА Ігор Анатолійович - Директор департаменту - 226-29-93

Відділ керівних кадрів

 • ЦАРЕНКО Олександр Валерійович - Заступник директора департаменту - начальник відділу 486-11-01

Відділ кадрів державної служби

 • МАРТИНЮК Лілія Леонідівна - Начальник відділу - 486-20-16

Відділ організаційно-кадрової роботи та заохочень

 • НАГОРНИЙ Сергій Миколайович - Начальник відділу - 486-11-01

Відділ підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів (вул. Хрещатик, 34)

 • КРИШТОФ Світлана Дмитрівна Начальник відділу 234-79-97

Департамент атестації кадрів Редагувати

 • БОНДАРЕНКО Віктор Дмитрович Директор департаменту 254-10-41

Відділ атестації здобувачів наукових ступенів з економічних, суспільних та гуманітарних наук (вул. Хрещатик, 34)

 • БЕНДАСЮК Олег Олександрович Заступник директора департаменту – начальник відділу 278-05-54

Відділ атестації здобувачів наукових ступенів з природничих, медичних та аграрних наук (вул. Хрещатик, 34)

 • ПОЖИВІЛОВА Олена Володимирівна Начальник відділу 254-15-40

Відділ атестації здобувачів наукових ступенів з технічних наук (вул.. Хрещатик, 34)

 • ГОЛОЛОБОВ Юрій Павлович Начальник відділу 234-83-95

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення (вул.. Хрещатик, 34)

 • КОСТЕЦЬКА Наталія Миколаївна Начальник відділу 234-18-99

Департамент наукової діяльності та ліцензування Редагувати

 • ЯКИМЕНКО Олександр Васильович Директор департаменту 486-74-09

Відділ планування та реалізації наукових програм

 • ДЕНЬГА Любов Петрівна Начальник відділу 486-20-18

Відділ фундаментальних досліджень вищої школи

 • ХИМЕНКО Олег Андрійович Заступник директора департаменту - начальник відділу 486-75-42

Відділ акредитаційної та визнання документів про освіту (вул. Хрещатик, 22)

 • ДЕМЧЕНКО Олександра Леонідівна Заступник директора департаменту - начальник відділу 278-42-64

Відділ нормативного забезпечення та ліцензійної експертизи (вул. Хрещатик, 22)

 • ГРЕЧКО Оксана Ігорівна Начальник відділу 278-13-88

Департамент економіки та фінансування Редагувати

 • ДАНИЛЕНКО Світлана Василівна Директор департаменту 486-16-60
 • ЩЕГЛОВА Ольга Миколаївна Заступник директора департаменту 226-28-68

Відділ зведеного планування та аналізу

 • РОБАК Ольга Миколаївна Заступник директора департаменту - начальник відділу 486-16-96

Відділ планування та фінансування вищих навчальних закладів

 • ІСАЄВА Ірина Анатоліївна Начальник відділу 486-23-47

Відділ планування та фінансування загальнодержавних програм

 • САНДИГА Інна Володимирівна Начальник відділу 486-22-09

Відділ праці та нормативно-інформаційного забезпечення

 • ЛУБИНЕЦЬ Катерина Минівна Начальник відділу 486-22-88

Юридичний департамент Редагувати

 • КРАВЧЕНКО Ольга Олександрівна Директор департаменту 484-63-40

Відділ представництва в судах

 • ГЛОБА Марія Леонідівна Заступник директора департаменту – начальник відділу 486-75-81

Відділ нормативно-правової роботи та редагування нормативно-правових актів

 • СТАРИК Анатолій Михайлович Начальник відділу 486-16-07

Відділ із забезпечення взаємодії з верховною радою України

 • Начальник відділу 486-16-07

Відділ нормативного забезпечення та організаційної роботи

 • ДЯТЛЕНКО Сергій Миколайович Начальник відділу 486-74-76

Департамент взаємодії з центральними органами виконавчої влади, засобами масової інформації та громадськими організаціями Редагувати

 • БАЖЕНКОВ Євген Володимирович Директор департаменту 486-28-09 т/ф 236-61-28

Відділ з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади

 • АВКСЄНТЬЄВ Максим Юрійович Заступник директора департаменту – начальник відділу 486-25-21

Відділ забезпечення діяльності міністра

 • МАРЧЕНКО Андрій Володимирович Заступник директора департаменту – начальник відділу 486-10-15

Відділ взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю

 • КОСТЕВСЬКА Ірина Павлівна Начальник відділу 236-60-20

Відділ контролю

 • АВВАКУМОВА Людмила Владиславівна Начальник відділу 486 -21-44

Управління міжнародного співробітництва Редагувати

 • БОЖКОВ Андрій Дмитрович Начальник управління 486-22-35

Відділ міжнародних договорів

 • МИХАЙЛЕНКО Максим Валерійович Заступник начальника управління - начальник відділу 486-22-74

Відділ міжнародного науково-технічного забезпечення

 • ЗАКРЕВСЬКА Наталія Валеріївна - Начальник відділу 486-24-38

Управління бухгалтерського обліку і звітності Редагувати

 • СТИРЕНКО Лілія Миколаївна Начальник управління - головний бухгалтер 486-16-23 т/ф 486-95-10

Відділ звітності та бухгалтерського забезпечення центрального апарату

 • Заступник начальника управління - начальник відділу 486-97-94

Відділ методології бухгалтерського обліку та державних закупівель

 • Начальник відділу 482-03-03

Контрольно-ревізійний відділ (вул.Освіти, 4)

 • КОЛОТ Олександр Васильович Начальник відділу 245-42-25

Сектор з безпеки життєдіяльності (вул.Освіти, 4)

 • МАРЧЕНКО Андрій Володимирович Завідуючий сектором 244-96-85

Спецсектор

 • Завідуючий сектору 486-14-32 486-73-97

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Відвідайте інші вікіпроекти на Вікія!

Випадкова вікі