FANDOM


citation_config = {};
 
--[[
Список просторів назв, що не повинні включатися у категоріях сторінок з
помилками посилань на джерела. Те саме, що встановлення notracking = true
за замовчуванням.
 
Примітка: Назви просторів імен повинні бути з символами підкреслення замість
пробілів.
]]
citation_config.uncategorized_namespaces = { 'Користувач', 'Обговорення_користувача', 'Обговорення_Вікіпедії' };
 
--[[
Таблиця перекладів
 
Далі йдуть фіксовані тексти, що використовуються як частини посилання на
джерело. Вони відділені від головного модуля, щоб спростити переклад.
]]
citation_config.messages = {
 ['published'] = 'опубліковано $1',
 ['lay summary'] = 'Загальний огляд',
 ['retrieved'] = 'Процитовано $1',
 ['inactive'] = 'неактивний',
 ['archived-dead'] = 'Архів $1 за $2',
 ['archived-not-dead'] = '$1 оригіналу за $2',
 ['archived-missing'] = 'Архів оригіналу$1 за $2',
 ['archived'] = 'Архів',
 ['original'] = 'оригіналу',
 ['editor'] = 'ред.',
 ['editors'] = 'ред.', 
 ['edition'] = '(вид. $1)', 
 ['episode'] = 'епізод',
 ['season'] = 'сезон', 
 ['series'] = 'серія',
 ['written'] = 'Написано у $1',
 ['in'] = 'У',
 ['et al'] = 'та ін.', 
 ['subscription'] = '<span style="font-size:0.95em; font-size:90%; color:#555">(потрібна підписка)</span>', 
 ['language'] = '($1)', 
 ['via'] = " &mdash; через $1",
 ['event'] = 'Подія сталася у',
 ['minutes'] = 'хвилин', 
 
 ['quoted-title'] = '$1',
 ['italic-title'] = "''$1''",
 ['trans-quoted-title'] = "&#91;$1&#93;",
 ['trans-italic-title'] = "&#91;''$1''&#93;",
 ['quoted-text'] = '«$1»',
 
 ['parameter'] = '<code>&#124;$1=</code>',
 ['parameter-separator'] = ', ',
 ['parameter-final-separator'] = ' та ',
 ['parameter-pair-separator'] = ' та ',
 
 -- Вивід помилок
 ['hidden-error'] = '<span style="display:none;font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',
 ['visible-error'] = '<span style="font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',
 
 -- Визначає місцезнаходження сторінки довідки
 ['help page link'] = 'Довідка:Помилки посилань на джерела',
 ['help page label'] = 'довідка',
 
 -- Внутрішні помилки (можуть статися лише у випадку поганої конфігурації)
 ['undefined_error'] = 'Виклик з невизначеною умовою помилки',
 ['unknown_manual_ID'] = 'Нерозпізнаний ручний режим ID',
 ['unknown_ID_mode'] = 'Нерозпізнаний режим ID',
 ['unknown_argument_map'] = 'Словник аргументів не визначений для цієї змінної',
 ['bare_url_no_origin'] = 'Bare url found but origin indicator is nil or empty',
}
 
-- Таблиця словника аргументів
citation_config.aliases = {
  ['AccessDate'] = {'accessdate', 'дата-доступу'},
  ['Agency'] = {'agency', 'агенство'},
  ['AirDate'] = 'airdate',
  ['ArchiveDate'] = {'archive-date', 'archivedate', 'дата-архіву'},
  ['ArchiveURL'] = {'archive-url', 'archiveurl', 'url-архіву'},
  ['ASINTLD'] = {'ASIN-TLD', 'asin-tld'},
  ['At'] = {'at', 'частина-джерела', 'у'},
  ['Authors'] = {'authors', 'автори'},
  ['AuthorFormat'] = {"author-format", "authorformat" },
  ['AuthorSeparator'] = {'author-separator', 'роздільник-авторів'},
  ['AuthorNameSeparator'] = {'author-name-separator', 'роздільник-імен-авторів'},
  ['BookTitle'] = {'booktitle', 'назва-книги'},
  ['Chapter'] = {'chapter', 'contribution', 'entry', 'article', 'розділ' },
  ['ChapterLink'] = {'chapterlink', 'розділ-посилання'},
  ['ChapterURL'] = {'chapter-url', 'chapterurl', 'contribution-url', 'contributionurl', 'url-розділу' },
  ['Coauthors'] = {'coauthors', 'coauthor', 'співавтори', 'співавтор' },
  ['Conference'] = {'conference', 'конференція'},
  ['ConferenceURL'] = {'conference-url', 'conferenceurl', 'конференція-url'},
  ['Date'] = {'date', 'дата'},
  ['Day'] = {'day', 'день'},
  ['DeadURL'] = {'deadurl', 'мертвий-url'},
  ['DisplayAuthors'] = {"display-authors", "displayauthors", "показувати-авторів"},
  ['DisplayEditors'] = {"display-editors", "displayeditors", "показувати-редакторів"},
  ['DoiBroken'] = {'doi_inactivedate', 'doi_brokendate', 'DoiBroken'},
  ['Edition'] = {'edition', 'видання'},
  ['Editors'] = {'editors', 'редактори'},
  ['EditorFormat'] = {"editor-format", "editorformat" },
  ['EditorSeparator'] = 'editor-separator',
  ['EditorNameSeparator'] = 'editor-name-separator',
  ['Embargo'] = {'Embargo', 'embargo'},
  ['Format'] = {'format', 'формат'},
  ['ID'] = {'id', 'ID', 'docket'},
  ['IgnoreISBN'] = {'ignore-isbn-error', 'ignoreisbnerror'},
  ['Issue'] = {'issue', 'number', 'випуск', 'номер'},
  ['Language'] = {'language', 'lang', 'in', 'мова', 'мовою'},
  ['LastAuthorAmp'] = 'lastauthoramp',
  ['LayDate'] = 'laydate',
  ['LaySource'] = 'laysource',
  ['LayURL'] = {'layurl', 'laysummary'},
  ['Minutes'] = 'minutes',
  ['Month'] = {'month', 'місяць'},
  ['NameSeparator'] = 'name-separator',
  ['Network'] = 'network',
  ['NoPP'] = 'nopp',
  ['NoTracking'] = {"template doc demo", 'nocat', 
    'notracking', "no-tracking"},
  ['OrigYear'] = {'origyear', 'рік-оригіналу'},
  ['Others'] = {'others', 'інші'},
  ['Page'] = {'p', 'page', 'сторінка', 'ст'},
  ['Pages'] = {'pp', 'pages', 'сторінки'},
  ['Periodical'] = {'journal', 'newspaper', 'magazine', 'work',
    'website', 'periodical', 'encyclopedia', 'encyclopaedia', 'dictionary',
    'журнал', 'газета', 'праця', 'веб-сайт', 'періодика', 'енциклопедія', 'словник'},
  ['Place'] = {'place', 'location', 'місце', 'розміщення', 'знаходження'},
  ['PPrefix'] = 'PPrefix',
  ['PPPrefix'] = 'PPPrefix',
  ['PostScript'] = {'postscript', 'завершення'},
  ['PublicationDate'] = {'publicationdate', 'publication-date', 'дата-публікації' },
  ['PublicationPlace'] = {'publication-place', 'publicationplace', 'місце-публікації' },
  ['PublisherName'] = {'publisher', 'видавець', 'видавництво'},
  ['Quote'] = {'quote', 'quotation', 'цитата', 'цитування'},
  ['Ref'] = {'ref', 'Ref', 'анкер', 'якірець'},
  ['Season'] = 'season',
  ['Separator'] = {'separator', 'роздільник'},
  ['Series'] = {'series', 'version', 'серія', 'версія'},
  ['SeriesSeparator'] = {'series-separator', 'роздільник-серії'},
  ['SeriesLink'] = 'serieslink',
  ['SeriesNumber'] = {'seriesnumber', 'seriesno'},
  ['Station'] = 'station',
  ['SubscriptionRequired'] = 'subscription',
  ['Time'] = 'time',
  ['TimeCaption'] = 'timecaption',
  ['Title'] = {'title', 'назва', 'заголовок'},
  ['TitleLink'] = {'titlelink', 'episodelink' },
  ['TitleNote'] = {'department', 'відділ' },
  ['TitleType'] = {'type', 'тип'},
  ['TransChapter'] = {'trans-chapter', 'trans_chapter', 'переклад-розділу' },
  ['Transcript'] = 'transcript',
  ['TranscriptURL'] = {'transcript-url', 'transcripturl'},
  ['TransTitle'] = {'trans-title', 'trans_title', 'переклад-назви' },
  ['URL'] = {'url', 'URL'},
  ['Via'] = 'via',
  ['Volume'] = {'volume', 'том'},
  ['Year'] = {'year', 'рік'},
 
  ['AuthorList-First'] = {"author#-first", "author-first#",
    "first#", "given#", "автор#-ім'я", "автор-ім'я#",
    "ім'я#"},
  ['AuthorList-Last'] = {"author#-last", "author-last#", 
    "last#", "surname#", "Author#", "author#", "authors#", 
    "автор#-прізвище", "автор-прізвище#", 
    "прізвище#", "автор#", "автори#"},
  ['AuthorList-Link'] = {"author#-link", "author-link#", 
    "author#link", "authorlink#", "автор#-посилання",
    "автор-посилання#", "автор#посилання"},
  ['AuthorList-Mask'] = {"author#-mask", "author-mask#", 
    "author#mask", "authormask#", "автор#-маска", "автор-маска#", 
    "автор#маска"},
 
  ['EditorList-First'] = {"editor#-first", 
    "editor-first#", "EditorGiven#",
    "редактор#-ім'я", "редактор-ім'я#"},
  ['EditorList-Last'] = {"editor#-last", "editor-last#",
    "EditorSurname#", "Editor#", "editor#", "editors#",
    "редактор#-прізвище", "редактор-прізвище#", "редактор#", "редактори#"},
  ['EditorList-Link'] = {"editor#-link", "editor-link#", 
    "editor#link", "editorlink#", "редактор#-посилання", "редактор-посилання#", 
    "редактор#посилання"},
  ['EditorList-Mask'] = {"editor#-mask", "editor-mask#", 
    "editor#mask", "editormask#", "редактор#-маска", "редактор-маска#", 
    "редактор#маска"},
 
}
 
-- Значення параметрів за замовчуванням
citation_config.defaults = {
  ['DeadURL'] = 'yes',
  ['PostScript'] = '.',
  ['Separator'] = '.',
  ['AuthorSeparator'] = ';',
  ['EditorSeparator'] = ';',
  ['NameSeparator'] = ',',
  ['PPrefix'] = "с.&nbsp;",
  ['PPPrefix'] = "с.&nbsp;",  
}
 
--[[
Таблиця умов помилок
 
Далі йде список ідентифікаторів для різних умов помилок, визначених у коді.
Для кожного ідентифікаторі визначено текст повідомлення для відображення,
категорія сторінок з помилками, до якої включати, а також чи потрібно
повідомлення про помилку відображати як прихований коментар.
 
У разі будь-яких змін до якірців потрібно робити ідентичні зміни до відповідних
якірців на сторінці Довідка:Помилки посилань на джерела
]]
 
citation_config.error_conditions = {
  accessdate_missing_url = {
    message = '<code>&#124;accessdate=</code> вимагає <code>&#124;url=</code>',
    anchor = 'accessdate_missing_url',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з accessdate і без URL',
    hidden = true },
  archive_missing_date = {
    message = '<code>&#124;archiveurl=</code> вимагає <code>&#124;archivedate=</code>',
    anchor = 'archive_missing_date',
    category = 'Сторінки з помилками посилань на джерела з archiveurl‎',
    hidden = false },
  archive_missing_url = {
    message = '<code>&#124;archiveurl=</code> вимагає <code>&#124;url=</code>',
    anchor = 'archive_missing_url',
    category = 'Сторінки з помилками посилань на джерела з archiveurl‎',
    hidden = false },
  bad_doi = {
    message = 'Перевірте значення <code>&#124;doi=</code>',
    anchor = 'bad_doi',
    category = 'Сторінки з помилками DOI',
    hidden = false },
  bad_isbn = {
    message = 'Перевірте значення <code>&#124;isbn=</code>',
    anchor = 'bad_isbn',
    category = 'Сторінки з помилками ISBN',
    hidden = false },
  bad_ol = {
    message = 'Перевірте значення <code>&#124;ol=</code>',
    anchor = 'bad_ol',
    category = 'Сторінки з помилками OL',
    hidden = false },
  bad_url = {
    message = 'Перевірте схему <code>&#124;url=</code>',
    anchor = 'bad_url',
    category = 'Сторінки з помилками URL',
    hidden = false },
  bare_url_missing_title = {
    message = 'Пропущений або порожній <code>&#124;title=</code>',
    anchor = 'bare_url_missing_title',
    category = 'Сторінки з URL без назв‎',
    hidden = false },
  citation_missing_title = {
    message = 'Пропущений або порожній <code>&#124;title=</code>',
    anchor = 'citation_missing_title',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела без назв‎',
    hidden = false },
  cite_web_url = {
    message = 'Пропущений або порожній <code>&#124;url=</code>',
    anchor = 'cite_web_url',
    category = 'Сторінки з посиланнями на web-джерела без URL‎',
    hidden = true },
  empty_citation = {
    message = 'Порожнє посилання на джерело‎',
    anchor = 'empty_citation',
    category = 'Сторінки з порожніми посиланнями на джерела‎',
    hidden = false },
  extra_pages = {
    message = 'Зайве <code>&#124;pages=</code> або <code>&#124;at=</code>',
    anchor = 'extra_pages',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з суперечливими параметрами сторінок‎',
    hidden = false },
  format_missing_url = {
    message = '<code>&#124;format=</code> вимагає <code>&#124;url=</code>',
    anchor = 'format_missing_url',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з format і без URL‎',
    hidden = true },
  implict_etal_author = {
    message = 'рекомендується <code>&#124;displayauthors=</code>',
    anchor = 'displayauthors',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з неявними «та ін.»‎',
    hidden = true },
  implict_etal_editor = {
    message = 'рекомендується <code>&#124;displayeditors=</code>',
    anchor = 'displayeditors',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з неявними «та ін.»‎',
    hidden = true },
  parameter_ignored = {
    message = 'Проігноровано невідомий параметр <code>&#124;$1=</code>',
    anchor = 'parameter_ignored',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з параметрами, що не підтримуються',
    hidden = false },
  parameter_ignored_suggest = {
    message = 'Проігноровано невідомий параметр <code>&#124;$1=</code> (можливо, <code>&#124;$2=</code>?)',
    anchor = 'parameter_ignored_suggest',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з параметрами, що не підтримуються',
    hidden = false },
  redundant_parameters = {
    message = 'Вказано більш, ніж один $1',
    anchor = 'redundant_parameters',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з зайвими параметрами',
    hidden = false },
  text_ignored = {
    message = 'Текст «$1» проігноровано',
    anchor = 'text_ignored',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з параметрами без назв',
    hidden = false },
  trans_missing_chapter = {
    message = '<code>&#124;trans-chapter=</code> вимагає <code>&#124;chapter=</code>',
    anchor = 'trans_missing_chapter',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з перекладеними назвами без оригіналу',
    hidden = false },
  trans_missing_title = {
    message = '<code>&#124;trans-title=</code> вимагає <code>&#124;title=</code>',
    anchor = 'trans_missing_title',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела з перекладеними назвами без оригіналу',
    hidden = false },
  wikilink_in_url = {
    message = 'Назва URL містить вбудоване вікіпосилання',
    anchor = 'wikilink_in_url',
    category = 'Сторінки з посиланнями на джерела, що мають вікіпосилання у назвах URL',
    hidden = false },
}
 
citation_config.id_handlers = {
  ['ASIN'] = {
    parameters = { 'asin', 'ASIN' },    
    link = 'Amazon Standard Identification Number',
    label = 'ASIN',
    mode = 'manual',
    COinS = 'info:asin',
    separator = '&nbsp;',
    encode = false;
  },
  ['DOI'] = {
    parameters = { 'doi', 'DOI' },
    link = 'Цифровий ідентифікатор об\'єкта',
    label = 'doi',
    mode = 'manual',
    prefix = 'http://dx.doi.org/',
    COinS = 'info:doi',
    separator = ':',
    encode = true,
  },
  ['OL'] = {
    parameters = { 'ol', 'OL' },
    link = 'Open Library',
    label = 'OL',
    mode = 'manual',
    COinS = 'info:olnum',
    separator = '&nbsp;',
    endode = true,
  },
  ['ARXIV'] = {
    parameters = {'arxiv', 'ARXIV'}, 
    link = 'arXiv',
    label = 'arXiv',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://arxiv.org/abs/',
    encode = false,
    COinS = 'info:arxiv',
    separator = ':',
  },
  ['BIBCODE'] = {
    parameters = {'bibcode', 'BIBCODE'}, 
    link = 'Bibcode',
    label = 'Bibcode',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://adsabs.harvard.edu/abs/',
    encode = false,
    COinS = 'info:bibcode',
    separator = ':',
  },
  ['ISBN'] = {
    parameters = {'isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13'}, 
    link = 'ISBN',
    label = 'ISBN',
    mode = 'manual',
    prefix = 'Special:BookSources/',
    COinS = 'rft.isbn',
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['ISSN'] = {
    parameters = {'issn', 'ISSN'}, 
    link = 'ISSN',
    label = 'ISSN',
    mode = 'external',
    prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
    COinS = 'rft.issn',
    encode = false,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['JFM'] = {
    parameters = {'jfm', 'JFM'}, 
    link = 'Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik',
    label = 'JFM',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/search/?format=complete&q=an:',
    COinS = 'rft.jfm',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['JSTOR'] = {
    parameters = {'jstor', 'JSTOR'}, 
    link = 'JSTOR',
    label = 'JSTOR',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://www.jstor.org/stable/',
    COinS = 'rft.jstor',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['LCCN'] = {
    parameters = {'LCCN', 'lccn'}, 
    link = 'Library of Congress Control Number',
    label = 'LCCN',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://lccn.loc.gov/',
    COinS = 'rft.lccn',
    encode = false,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['MR'] = {
    parameters = {'MR', 'mr'}, 
    link = 'Mathematical Reviews',
    label = 'MR',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=',
    COinS = 'rft.mr',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['OCLC'] = {
    parameters = {'OCLC', 'oclc'}, 
    link = 'Online Computer Library Center',
    label = 'OCLC',
    mode = 'external',
    prefix = '//www.worldcat.org/oclc/',
    COinS = 'info:oclcnum',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['OSTI'] = {
    parameters = {'OSTI', 'osti'}, 
    link = 'Office of Scientific and Technical Information',
    label = 'OSTI',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=',
    COinS = 'info:osti',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['PMC'] = {
    parameters = {'PMC', 'pmc'}, 
    link = 'PubMed Central',
    label = 'PMC',
    mode = 'external',
    prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC',
    suffix = " ",
    COinS = 'info:pmc',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['PMID'] = {
    parameters = {'PMID', 'pmid'}, 
    link = 'PMID',
    label = 'PMID',
    mode = 'external',
    prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/',
    COinS = 'info:pmid',
    encode = false,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['RFC'] = {
    parameters = {'RFC', 'rfc'}, 
    link = 'Request for Comments',
    label = 'RFC',
    mode = 'external',
    prefix = '//tools.ietf.org/html/rfc',
    COinS = 'info:rfc',
    encode = false,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['SSRN'] = {
    parameters = {'SSRN', 'ssrn'}, 
    link = 'Social Science Research Network',
    label = 'SSRN',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://ssrn.com/abstract=',
    COinS = 'info:ssrn',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['ZBL'] = {
    parameters = {'ZBL', 'zbl'}, 
    link = 'Zentralblatt MATH',
    label = 'Zbl',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/search/?format=complete&q=an:',
    COinS = 'info:zbl',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  }
}
 
return citation_config;

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Відвідайте інші вікіпроекти на Вікія!

Випадкова вікі