FANDOMДокументи Громадської ради з питань інформаційного суспільства:
Проект МеморандумуПроект ПоложенняПротокол від 4 квітня 2013


Меморандум

Громадської ради з питань інформаційного суспільства (проект)

Цим Меморандумом сторони, що приєднались,

  • здійснюючи своє право брати участь у формуванні та реалізації державної політики в сфері інформаційного суспільства (включаючи питання інформаційно-комунікаційної інфраструктури, телерадіомовлення, технічного та програмного забезпечення, інформаційниї ресурсів тощо),
  • усвідомлюючи свою відповідальність за створення і розвиток в Україні такого суспільства,
  • розуміючи необхідність постійної координації та спільної діяльності недержавних самоврядних об'єднань у цій сфері,

вирішили:

  • розширити сферу діяльності заснованої у 2005 році незалежної Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ),
  • перейменувати Громадську раду з питань ІКТ у Громадську раду з питань інформаційного суспільства (надалі — Рада),

Рада є постійно діючим ініціативним експертним органом для формування узгодженої громадської позиції та вираження консолідованих інтересів представників сфери інформаційного суспільства України. Рада складається з представників недержавних самоврядних організацій в галузі телекомунікацій, телерадіомовлення, інформатизації та ІКТ.

Сторони вважають, що побудова інформаційного суспільства та розвиток ІКТ в Україні можливі лише за умови ефективної співпраці органів державної влади, бізнесу та громадськості. Тому важливо, щоб рішення органів державного управління та регулювання в сфері телекомунікацій, телерадіомовлення, інформатизації та ІКТ приймалися з урахування позиції Ради.

Метою діяльності Ради є досягнення консолідованої позиції недержавних самоврядних об’єднань у сфері інформаційного суспільства, активне доведення цієї позиції до органів державної влади задля її врахування, участь у формуванні та реалізації державної політики у цій сфері.

Рада досягатиме своєї мети на засадах суспільної доцільності, ефективності, збалансованості інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, прозорості та відкритості. Рада діятиме відповідно до Положення і керуватиметься в своїй діяльності законодавством України, фаховим досвідом, здоровим глуздом і принципами самоврядування.

Першочерговими завданнями Ради є:

  • підготовка нового варіанту Доповіді «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні»,
  • залучення політичних сил та лідерів до підтримки цінностей, ідей та інструментів інформаційного суспільства, їх широкого публічного обговорення, а також до невідкладної реалізації зазначених у Доповіді заходів.

Цей Меморандум укладено в оновленій редакції та підписано в м. Києві «__» ____ 2013 року.

Див. також Редагувати

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Відвідайте інші вікіпроекти на Вікія!

Випадкова вікі